ตาชัย-สิมิลัน 2 วัน 1 คืน

เกาะตาชัย และเกาะสิมิลัน

2 วัน 1 คืน

 
โปรแกรม ....
วันแรก 06.00 – 07.00 รับท่านจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ
                08.30      เช็คอินที่ท่าเรือพบไกด์ที่น่ารัก รับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น 
                09.00      เดินทางถึงเกาะตาชัย เกาะที่มีชายหาดสีขาวยาว 700 เมตรและน้ำทะเลสีฟ้าใสราวกับกระจก พร้อม
                                ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามใต้ท้องทะเล เพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาหลากชนิด
                10.00      เดินทางถึงเกาะตาชัย ดำน้ำตื้นจุดดำน้ำจุดของแรกฝั่ง  Beach Front  และจุดที่สองฝั่ง Back Side ท่าน
                                จะเพลิดเพลินกับฝูงปลามากมายหลากหลายและปะการังที่สวยงามอุดมสมบูรณ์
                11.30      รับประทานอาหารเที่ยง พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดที่ขาวสะอาดทอดยาว หรือเล่น
                              น้ำดำน้ำตื้นบริเวณหน้าหาดที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์
                12.30     ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะบางู (เกาะ9)
               13.15    เดินทางถึงเกาะบางูเพลินเพลินการดำน้ำดูปะการัง จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของหมู่เกาะสิมิลัน            14.00                เดินทางถึงเกาะสิมิลัน เกาะ 8 หรือที่เรียกว่า โดนัลดั๊ค เบย์ ( Donald Duck Bay ) ขึ้นจุดชมวิวหิน
                                เรือใบจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะสิมิลัน ถ่ายภาพความสวยงามของเกาะสิมิลัน
                15.00      เปลี่ยนขึ้นเรือ พรรษา ควีน เรือขนาดใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวค้างคืน
                16.00      เดินทางสู่เกาะเมี่ยง (เกาะ4) ชมพระอาทิตย์ ตกดินและรับประทานอาหารเย็น
                18.00      เช็คอินเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง    08.00    เก็บสัมภาระและเช็คเอาท์ออกจากที่พักของท่าน
                    08.30    รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือพรรษา
                    09.00    ดำน้ำตื้นที่จุดอีสท์ออฟเอเดน (East of Eden) เกาะปายู (เกาะ 7) ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่มีปะการังสวยและ
                                  หลายหลายที่สุดดำน้ำตื้นที่จุดสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ของเกาะเมี่ยง (เกาะ 4) รับประทานอาหาร
                                   เที่ยงบนเรือ "พรรษา
                   12.00   กลับขึ้นเกาะ4 เพื่อเก็บสัมภาระของท่าน เปลี่ยนขึ้นเรือเร็ว (speed boat)
                   13.00   ออกเดินทางไปยังโดนัลดัคเบย์ (Donald Duck Bay) (เกาะ8) สามารถพักผ่อนบนชายหาดเล่นน้ำดำดู
                                ปะการังบริเวณหน้าหาด  หรือขึ้นไปยีงจุดชมวิวบนหินเรือใบสัญลักษณ์ของสิมิลันเพื่อถ่ายภาพไว้
                                เป็นที่ระลึก  แวะดำน้ำตื้นที่คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) เกาะบางู (เกาะ9)
                   15.00   เดินทางกลับท่าเรือทับละมุ
                   16.30   เดินทางถึงท่าเรือทับละมุและส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม จุดดำน้ำอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ รถรับส่งจากที่พักท่าเรือ เรือสปีทโบ๊ทไป- กลับ ค่าธรรมเนียมอุทยาน อาหารมื้อหลัก 4 มื้อ เครื่องดื่มและอาหารว่าง  เรือใหญ่ มัคคุเทศก์ และประกันภัยทางทะเล