สิมิลัน 3 วัน 2 คืน

สิมิลัน 3 วัน 2 คืน

เต็มอิ่มกับโปรแกรมสิมิลัน

โปรแกรม.....
 วันแรก    06.00 – 07.00 รับท่านจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา
                08.00      พบกันที่สำนักงานเม็ดทราย ท่าเรือทับละมุ เพื่อเช็คอิน
                10.00      เดินทางสู่ เกาะปายู (เกาะ 7) จุดดำน้ำตื้นชมปะการังและปลาสวยๆหลากหลายชนิด จากนั้น
                               เดินทางไปยังเกาะเมี่ยง (เกาะ4) เดินสำรวจความงามของเกาะ พักผ่อนบนหาดทรายขาว
                12.00      รับประทานอาหารเที่ยงที่ เกาะ 4 ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน          
                               ออกเดินทางต่อสำหรับช่วงบ่ายโดยเปลี่ยนขึ้นเรือพรรษา ควีน แวะดำน้ำที่เบคอนรีฟ (Beacon reef) เกาะสิมิลัน (เกาะ8)
                               ชมพระอาทิตย์ตก ขณะรับประทานอาหารเย็นบนเรือพรรษา ควีน และกลับสู่ที่พัก
วันที่สอง   
   08.30                   
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พรรษา ควีน
                 09.30     ดำน้ำตื้นที่อีสท์ออฟเอเดน (East of Eden) เกาะปายู (เกาะ7) ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่มีปะการังสวยงาม ดำน้ำ   
                               ตื้นที่จุดสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) เกาะเมี่ยง (เกาะ4)  รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ พรรษา
                12.00      พักผ่อนตามอัธยาศัยที่เกาะ 4 ชมความงามของชายหาด
                14.00      ออกเดินทางต่อสำหรับโปรแกรมเที่ยวช่วงบ่ายดำน้ำตื้นที่สแนปเปอร์แอลเลย์(Snapper Alley) เกาะบางู
                               (เกาะ9) ดำน้ำที่เทอร์เทิลร็อค (Turtle Rock) เกาะสิมิลัน (เกาะ8)
                18.00      รับประทานอาหารเย็นบนเรือพร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า  และกลับขึ้นที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม    08.00    เก็บสัมภาระ และเช็คเอาท์จากที่พักของท่าน
                               รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พรรษา ควีน
               09.30       ดำน้ำตื้นที่จุดบาราคูดา (Barracuda) เกาะห้า  ดำน้ำที่ออร์คิด  การ์เด้น ( Orchid Garden) เกาะ6 และ
                               รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ พรรษา ควีน
                12.00     กลับขึ้นเกาะ4 เพื่อเก็บสัมภาระของท่าน เปลี่ยนขึ้นเรือเร็ว (speed boat)
                13.00     ออกเดินทางไปยังโดนัลดัคเบย์ (Donald Duck Bay) (เกาะ8) สามารถพักผ่อนบนชายหาดเล่นน้ำดำดู
                                ปะการังบริเวณหน้าหาด  หรือขึ้นไปยีงจุดชมวิวบนหินเรือใบสัญลักษณ์ของสิมิลันเพื่อถ่ายภาพไว้
                                เป็นที่ระลึก  แวะดำน้ำตื้นที่คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) เกาะบางู (เกาะ9)
                15.00      เดินทางกลับท่าเรือทับละมุ
                16.30       เดินทางถึงท่าเรือทับละมุและส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้รวม: รถรับส่งที่พัก-ท่าเรือ เรือสปีทโบ๊ทไป- กลับ ค่าธรรมเนียมอุทยาน อาหารมื้อหลัก 7 มื้อ เครื่องดื่มและอาหารว่าง  เรือใหญ่ มัคคุเทศก์ และประกันภัยทางทะเล

หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ

ที่พัก : ในส่วนของอุทยานประกอบด้วยเต็นท์ บ้านพัดลม และบังกะโลแอร์ 
          บริการของเม็ดทราย ห้องบนเรือ เป็นแบบห้องแอร์