สุรินทร์ ไปเช้า-เย็นกลับ

หมู่เกาะสุรินทร์

โปรแกรมไปเช้า-เย็นกลับ (One day trip)  สถานที่ที่ได้ชื่อว่า จุดดำน้ำตื้นสวยที่สุดในประเทศไทย

โปรแกรม ....
               
06.00 – 07.00 รับท่านจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ
                08.30   เช็คอินที่ท่าเรือพบไกด์ที่น่ารัก รับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น 
                09.00    ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสุรินทร์
                10.30    แวะดำน้ำจุดแรกอ่าวผักกาด สัมผัสความงามของโลกใต้ท้องทะเลที่สวยงาม
                             แวะชมหมู่บ้านมอแกน เยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นหมู่ของชาวมอแกน
                12.00      รับประทานอาการเที่ยงที่อ่าวช่องขาด ซึ่งเป็นที่ทำการของอุทยานฯ
                13.00      ออกเดินทางสู่จุดดำน้ำที่เรียกกันว่า หมู่บ้านปลานีโม่ เพลิดเพลินกับความน่ารักของปลาการ์ตูน ที่
                                กำลังเริงร่ากับดอกไม้ทะเล
                                แวะดำน้ำบริเวณอ่าวแม่ยาย  ตื่นตาตื่นใจกับปลามากมายหลากหลายชนิด
                15.00      เดินทางกลับท่าเรือ
                16.00      กลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ  รถรับส่งจากโรงแรมถึงท่าเรือ เรือสปีดโบ๊ทไปกลับ ค่าธรรมเนียมอุทยาน อาหารเที่ยง และเครื่องดื่ม เสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ มัคคุเทศก์ และประกันชีวิต