เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติความเป็นมา

บริษัททัวร์แห่งแรกที่จัดบริการนำนักท่องเที่ยวชมความสวยงามของหมู่เกาะสิมิลัน

เม็ดทรายทัวร์ เป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการนำนักท่องเที่ยวสู่หมู่เกาะสิมิลันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 (1986) ชื่อเม็ดทรายนั้นมีที่มาจาก ผู้ก่อตั้ง " คุณแตง ", หลังจากที่เธอกลับมาจากชายหาด ณ หมู่เกาะสิมิลัน ทรายเม็ดละเอียดสีขาวติดตามขาและเท้าของเธอมา มันทำให้เธอนึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่หลอมรวมหมู่เกาะสิมิลันเข้าด้วยกันมัน คือ เม็ดทรายนั่นเอง

เม็ดทรายทัวร์ มีสโลแกนในการจัดตั้งมาคือ " เพียงท่านขึ้นเรือ ที่เหลือเราจัดการให้ " การดำเนินการกว่า 30 ปี ในการให้บริการ กับสโลแกน: " เพียงท่านขึ้นเรือ ที่เหลือเราจัดการให้ " มาตรฐานความปลอดภัยและความสุขของลูกค้าคือสิ่งที่เรายึดมั่น ลูกค้าจะไร้ความกังวลนับตั้งแต่ก้าวแรกขึ้นเรือจนกระทั่งกลับสู่ท่าเรืออีกครั้ง พร้อมๆกับหอบความสุขกลับมาจากหมู่เกาะสิมิลัน หรือ หมู่เกาะสุรินทร์ พวกเราเม็ดทรายฯ ยังคงภูมิใจกับ 30 ปี ในคุณภาพการให้บริการ การเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์อันยาวนาน นำสู่การปรับปรุงพัฒนา เพื่อเป้าหมาย คือ สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้า พวกเราตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม เราจึงได้ร่วมกับ องค์กรกรีนฟินส์และองค์กรอิ่นๆในการร่วมมือกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมของหมู่เกาะสมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ และเกาะตาชัย ให้มีความสวยงามและเป้นทรัพยากรด้านการท่องที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยและคนท้องถิ่นไปตราบนานเท่านาน

 

ใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : เลขที่ 34/00877